VES-EL – Design: Gareth Neal & Zaha Hadid

VES-EL reprezintă rezultatul unei colaborări unice între arhitecta britanică de origine irakiană Zaha Hadid și designerul britanic Gareth Neal, în cadrul proiectului unic The Wish List. Acesta a fost realizat cu sprijinul American Hardwood Export Council, al Furniture Company Benchmark și al lui Sir Terence Conran, ca o șansă oferită designerilor în curs de afirmare de a învăța și de a colabora cu nume renumite din domeniul designului. La baza conceptului The Wish List s-a aflat ideea de combinare a tehnicilor tradiționale de prelucrare a lemnului cu cele moderne, cu scopul de a crea piese unice menite să ajute designerii și coordonatorii să își îmbunătățească abilitățile și tehnicile de prelucrare a lemnului și să „îi familiarizeze pe designeri cu conceptul important de evaluare a impactului produselor asupra mediului pe toată durata ciclului de viață al acestora”.

Zaha Hadid a fost unul dintre cei zece coordonatori în materie de design care l-a numit pe Gareth Neal printre cei zece designeri în curs de afirmare. Printre celelalte perechi din această echipă incredibilă a proiectului The Wish List s-au numărat Terence Conran și Sebastian Cox, Alison Brooks și Felix de Pass, Norman Foster și Norie Matsumoto, Allen Janes și Lola Lely, Amanda Levente și Win Assakul, John Pawson și Studio Areti, Alex de Rijke și Barnby & Day, Richard & Ab Rogers și Xenia Meseley, Paul Smith și Nathalie de Leval.

Zaha Hadid și-a exprimat de la bun început dorința simplă de a realiza „niște obiecte de veselă”. Ea a fost foarte sinceră, după cum recunoaște și Neal, și a oferit „toată libertatea necesară pentru abordarea temei, ceea ce a fost fantastic”.

VES-EL s-a născut din dorința lui Gareth Neal de a forța limitele actuale ale conceptului de veselă, respectiv funcția și semnificația acestuia. Alegerea a fost rezultatul unei serii de schițe și concepte preliminare dezvoltate de Neal împreună cu echipa de proiectare a biroului. Conceptul carafei de apă reflectă fluiditatea filosofiei în materie de design adoptate și natura lichidă a întregii sale opere, acum alăturată unui obiect funcțional care este reinventat.

Conceptul extrudării liniare este menit să accentueze ideea de curgere, rezultatul fiind comparabil cu ideile Zahei Hadid despre gradienți și distorsionări, preluarea unui obiect tradiţional și transformarea lui într-un obiect de design contemporan. Obiectul este striat; aceste linii definesc și accentuează fluiditatea și rigoarea geometrică a obiectului și se prelungesc spre unul dintre capete, creând o senzație de infinitate. Crestăturile liniare de pe suprafața dură a carafei subliniază materialitatea acesteia, evidențiată și de jocul contrastant de lumini și umbre. Obiectul este decupat la unul dintre capete, o deschizătură fermă și precisă prin care „spațiul ca o catedrală” poate fi examinat în voie de privitor.

Acest concept s-a materializat în două obiecte, unul – orizontal, iar altul – cu o siluetă pronunțat verticală. Procesul de fabricație reprezintă o combinație între CNC și lucrul manual. O tăietură realizată necorespunzător de mașină este finisată manual cu multă precizie de către designer. Această colaborare a deschis calea către noi modalități de interpretare și posibile metode de creație, atât pentru designer, cât și pentru coordonator.

VES-EL is the product of a unique collaboration between Iraqi-born, British architect Zaha Hadid and the British designer Gareth Neal, as part of the unique project “The Wish List”. The Wish List was conceived, with the support of the American Hardwood Export Council, Furniture Company Benchmark and Sir Terence Conran, as a chance for up-and-coming designers to learn and collaborate with world-renowned design names. The Wish List concept was driven by the idea of combining modern and traditional woodcraft, to create unique design pieces that would enable designers and commissioners to improve their skills and techniques in working with wood and “to introduce designers to the important concept of life-cycle environmental assessment”.

Zaha was one of the ten leaders in design who commissioned Gareth, as one of ten emerging designers. Other pairs in The Wish List incredible array, include Terence Conran and Sebastian Cox, Alison Brooks and Felix de Pass, Norman Foster and Norie Matsumoto, Allen Janes and Lola Lely, Amanda Levente and Win Assakul, John Pawson and Studio Areti, Alex de Rijke and Barnby & Day, Richard & Ab Rogers and Xenia Meseley, Paul Smith and Nathalie de Leval.

The design collaboration between Zaha and Neal began with Zaha’s simple wish for “tableware”. Zaha was very open as Neal admits, allowing for “lots of freedom to respond to the brief, which has been great”.

VES-EL was born out of Neal’s curiosity to push the boundary on what the function and meaning of tableware are. The choice emerged out of a series of sketches and preliminary concepts that Neal developed alongside Zaha’s design team. The concept of the water carafe reflects the fluidity of Zaha’s design philosophy and the liquid nature of her work, juxtaposed on a functional object which is reinvented.

The concept of the linear extrusion is meant to accentuate the idea of flow, the result being comparable to Zaha’s idea of gradients and distortions, taking a traditional object and morphing it into a contemporary design object. The object is striated; these lines define and accentuate the object’s fluidity and geometrical rigour, fading out towards one end almost as to create a feeling of infinity. These linear indentations on the hard surface of the carafe contrast its materiality, highlighting it further by a playful contrast of light and shadows. The Object is cut at one end, a sharp and precise cut; the cut allows for “a cathedral-like space” to open up for the viewer to gaze upon.

This concept was materialised in two objects, one horizontal and one more vertical silhouette. The process of making is a mixture between CNC and handcraft. A rough cut of the machine is finished by the accurate feeling of the designer. This collaboration opened up new views of interpretation and possible methods of conception for both designer and commissioner.

foto: Petr Krejčí