Staţie de cercetare şi port naval

Stație de cercetare și port naval © Sergiu-Radu POP

îndrumători: Zaha Hadid, Patrik Schumacher

Scopul acestui proiect, de edificare a unei unități de cercetare transformabile în Antarctica, este acela de a explora gama de caracteristici arhitecturale prezente la unitățile de cercetare și potențialul generativ al acestora în vederea elaborării unor noi tipologii de construcție în medii extreme. Unitățile de cercetare sunt specializate în diverse științe aplicate, cum ar fi ingineria avansată, biomedicina și ingineria biomedicală, biologia, geologia, oceanografia, astronomia, glaciologia și geofizica, climatologia, meteorologia și hidrologia, și ca urmare depind în mare măsură de un anumit amplasament. Mediile extreme, fie că sunt foarte reci sau foarte calde, foarte aride sau foarte umede, prezintă deseori o mare importanță, deoarece aici oamenii de știință pot investiga o serie de aspecte privind viața, lumea înconjurătoare și chiar spațiul cosmic.

Proiectul de față este amplasat în Antarctica. Caracteristicile specifice ale acestui mediu, cum ar fi vânturile, temperaturile și precipitațiile extreme, procesul permanent de transformare din starea solidă în starea lichidă și invers, jocul unic al luminii, dat de alternanța locală dintre zi și noapte, sau nevoia constantă de adaptare a organismelor vii la schimbările sezoniere ale climei constituie tot atâția parametri care vor trebui analizați și integrați în procesul de proiectare.

Obiectivul nu este acela de a urma strategii de design convenționale, ci de a investiga procese noi, alternative, cum ar fi biomimetica, bionica și designul biomorfic. Examinarea modelelor, sistemelor, algoritmilor și elementelor naturii nu are ca scop imitarea lor, ci înțelegerea modului complicat și complet în care ele se întrepătrund, a straturilor complexe și multiple care le alcătuiesc.

Proiectul încearcă să fuzioneze calitățile estetice și funcționalitatea complexă a mediului și a biodiversității existente în vederea proiectării unei stații fundamental diferite de unitățile existente în zona polară; prin aceasta se are în vedere creșterea capacității de transformare și de adaptare la factorii exteriori de mediu, iar prin modificarea structurii și a învelișului se încearcă proiectarea unei structuri mai compacte sau mai poroase, în funcție de anotimp, pentru conservarea energiei și sporirea eficienței în funcție de nevoile programatice.

Pentru a explora în continuare potențialul inovator al procesului, proiectul propune o combinație între două programe distincte: spațiul delimitat și introvertit al unei stații de cercetare, pe de o parte, și – cu referire la tendința actuală spre explorarea turistică în condiții meteorologice extreme – spațiul deschis și comunicativ al unei stații turistice, creând, astfel, ocazia pentru negocierea și combinarea unor cerințe programatice complet diferite și pentru relaționarea lor cu conjunctura exterioară.

Prin urmare, obiectivul este acela de a crea un program mixt care să includă – pe lângă spațiile dedicate activității de cercetare – un spațiu de cazare permanentă și temporară, expoziții publice, spații dedicate petrecerii timpului liber și instruirii, săli de conferință și puncte de observație, stații de andocare, heliporturi și piste.

Stațiile de cercetare sunt, de obicei, proiectate în așa fel încât să răspundă cerințelor tehnice și să asigure un nivel minim al condițiilor de viață. Ignorarea elementului arhitectural în cadrul procesului de proiectare are ca rezultat o diminuare a calității vieții, care limitează programul la funcțiunile de bază.

Experiența turistică rămâne și ea limitată, neexistând posibilitatea diversificării și a explorării întregului spectru de activități oferite de acest mediu extrem, dar fascinant.

Proiectul ține seama cu rigurozitate de contextul acestui sit antarctic, prin încorporarea volumului structurii într-un sistem liniar și vertical în funcție de amplasamentul topografic și de orientarea acesteia și prin includerea unor parametri, cum ar fi variabilitatea și transformarea constantă, ca răspuns la condițiile în continuă modificare ale sitului.

Tutori: Mario Gasser, Christian Kronaus, Jens Mehlan, Robert Neumayr, Hannes Traupmann, Mascha Veech.

Studio Zaha Hadid – Institut fur Architektur – Universitat fur Angewandte Kunst Wien, Iunie 2014