Digitalism – Cuprins

ARGUMENT

Digitalism | Cristian BLIDARIU, Zoran POPOVICI

LOCAL NEWS

National Congress of Architectural Heritage | Adrian BĂLTEANU

Biennale of Architecture Cluj-Napoca 2015

Promoting architectural heritage, restoration and innovative conversions | Adrian BĂLTEANU

Competition for the projects exposed in the Romanian pavilions at the 15th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia, 2016

INTERNATIONAL NEWS

The New Bauhaus-Dessau Museum International Competition | Monica LOTREANU

CIVIS

Heritage outside the protected areas in Bucharest | Adrian BĂLTEANU, Oana MIHALACHE

PROJECT NOTES

ICD /ITKE 2013-14 Research Pavilion I Ștefana PARASCHO

Crest Installation I Ovidiu MIHUȚESCU

Hidden Nest I Diana GIUREA

ARCHITECTURES ON THE RISE

ZEIST COLLECTIVE. Architects in intersection I Ina GERMAN

PROMISES

Research Station and Port I Sergiu Radu POP, Institut für Architektur – Universität für Angewandte Kunst – Studio Zaha Hadid, Vienna

Maritime Museum in Constanța I Laurențiu PAICU, Oradea University, Faculty of Constructions and Architectur

Hybrid Tower I Tudor Ștefan SABĂU, Institut für Architektur – Universität für Angewandte Kunst Angewandte Kunst – Studio Zaha Hadid, Vienna

Endemic Interstices I KAROLY Markos, Association Architecture School of Architecture – Design Laboratory Research, London

Recviem I Horațiu VÂLCU, Institut für Architektur – Universität für Angewandte Kunst – Studio Zaha Hadid, Vienna

DESIGN

Polaire I Horațiu  VÂLCU

Strategies of computational design I Dana TĂNASE, Ionuț ANTON

VES-EL I Bogdan ZAHA

THEMATIC FILE

All is Interaction I Theo SPYROPOULOS, Stephen SPYROPOULOS

SpaceData. Wilderness I Oliviu LUGOJAN-GHENCIU

Parametric Predispositions I Robert NEUMAYR

Architecture as an ecology of self-organized systems I Daniel BOLOJAN

en{coded} fields I Bogdan ZAHA

Lăcuste în Eter I Zoran POPOVICI

The potential of industrial robots in architecture I Ionuț ANTON, Dana Tănase

INTERVIEW

The species problem I interview by Paul Mihai MOLDOVAN with Oliviu LUGOJAN-GHENCIU, KAROLY Markos, Ștefana PARASCHO and Bogdan ZAHA

ESSAY

In which style should we build? I Patrik SCHUMACHER

Parametric Mindset and Decision Making I Bogdan ZAHA

EFFIGIES

SIGMA. Cartography of learning. 1969-1983 I Alina ȘERBAN

… AND OF THE ARTS THEY RELATE TO

Art Encounters. Art and essence I Oana ROMOCEA

EX LIBRIS

Autopoiesis of architecture I Șerban ȚIGĂNAȘ

ARGUMENT 

Digitalism | Cristian BLIDARIU, Zoran POPOVICI

ACTUALITATEA INTERNĂ

Congresul Național al Patrimoniului Arhitectural 2015 | Adrian BĂLTEANU

Bienala de Arhitectură de la Cluj-Napoca 2015

Promovarea patrimoniului arhitectural, restaurări și reconversii inovatoare | Adrian BĂLTEANU

Concurs pentru proiectele ce vor reprezenta România la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură la Biennale di Venezia 2016

ACTUALITATEA INTERNAŢIONALĂ

Concursul internațional pentru clădirea noului Muzeu Bauhaus-Dessau | Monica LOTREANU

CIVIS

Patrimoniul din afara zonelor protejate din București | Adrian BĂLTEANU, Oana MIHALACHE

NOTE DE PROIECT

Pavilionul de cercetare ICD/ITKE 2013-14 I Ștefana PARASCHO

Instalația Crest I Ovidiu MIHUȚESCU

Hidden Nest I Diana GIUREA

ARHITECTURI ÎN CREȘTERE

ZEST COLLECTIVE. Proiectanți în intersecție I Ina GERMAN

PROMISIUNI

Stație de cercetare și port naval I Sergiu Radu POP, Institut für Architektur – Universität für Angewandte Kunst – Studio Zaha Hadid, Viena

Muzeul Maritim din Constanța I Laurențiu PAICU, Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcții și Arhitectură

Hybrid Tower I Tudor Ștefan SABĂU, Institut fur Architektur – Universität für Angewandte Kunst – Studio Zaha Hadid, Viena

Interstiții endemice I KAROLY Markos, Association Architecture School of Architecture – Design Laboratory Research, Londra

Recviem I Horațiu VÂLCU, Institut für Architektur – Universität für Angewandte Kunst – Studio Zaha Hadid, Viena

DESIGN

Polaire I Horațiu VÂLCU

Strategii de design computațional I Dana TĂNASE, Ionuț ANTON

VES-EL I Bogdan ZAHA

DOSAR TEMATIC

Totul este interacțiune I Theo SPYROPOULOS, Stephen SPYROPOULOS

SpaceData. Wilderness I Oliviu LUGOJAN-GHENCIU

Predispoziții parametrice I Robert NEUMAYR

Arhitectura ca ecologie a sistemelor auto-organizate I Daniel BOLOJAN

en{coded} fields I Bogdan ZAHA

Lăcuste în Eter I Zoran POPOVICI

Potențialul roboților industriali în arhitectură I Ionuț ANTON, Dana TĂNASE

INTERVIU

Problema speciei I interviu realizat de Paul Mihai MOLDOVAN cu Oliviu LUGOJAN-GHENCIU, KAROLY Markos, Ștefana PARASCHO și Bogdan ZAHA

ESEU

În ce stil trebuie să construim? I Patrik SCHUMACHER

Luarea deciziilor într-o stare parametrică I Bogdan ZAHA

EFIGII

SIGMA. Cartografia învățării. 1969-1983 I Alina ȘERBAN

… ȘI ALE ARTELOR CU CARE SE LEAGĂ

Art Encounters. Artă și esență I Oana ROMOCEA

EX LIBRIS

Autopoiesisul arhitecturii I Șerban ȚIGĂNAȘ